Rozliczenia PFRON  Obsługa kadr  Prowadzenie księgowości  Rozliczenia podatków
Rozliczenia
PFRON
Obsługa
kadr
Prowadzenie
księgowości
Rozliczenia
podatków
Korzystasz z obowiązkowych wpłat na PFRON? Chcesz obniżyć koszty płacy pracownika? Oferujemy współpracę dla firm zatrudniających do 25 etatów, nie podlegających obowiązkowym wpłatom na PFRON. Zobacz więcej...

 

Jeżeli zatrudniasz pracowników poprowadzimy akta osobowe zatrudnionych. Podpowiemy jakie obowiązki ciążą na pracodawcy w związku z zatrudnieniem pracowników. Wyliczymy miesięczne podatki. 

 

Prowadzimy: księgi rachunkowe, księgę przychodów i rozchodów, rejestry VAT, kartę podatkową, ryczałt ewidencjonowany, dodatkowe usługi księgowe w zależności od prowadzonej działalności. Zobacz więcej...

 

Rozliczeń podatkowych dokonujemy na podstawie podpisanych umów z przedsiębiorcami, które wynikają ze świadczonych usług księgowych. Zajmujemy się również rocznymi deklaracjami osób fizycznych. Zobacz więcej...

 

Nasi Partnerzy

 

                

O firmie

 

Jesteśmy nowoczesnym biurem rachunkowym, które stawia sobie za cel świadczenie profesjonalnych usług w zakresie księgowości i kadr oraz rozliczeń z PFRON.

 

Posiadamy bogate  doświadczenie w obszarze księgowości zdobyte w spółkach prawa handlowego. Świadczymy kompleksowe usługi dla wszystkich przedsiębiorców, których księgowość oparta jest na podatkowej księdze przychodów i rozchodów oraz dla firm prowadzących księgi rachunkowe. Obsługujemy zarówno firmy osób fizycznych jak i spółki prawa handlowego.

            Nasza  firma  stale podnosi swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w szkoleniach, kursach i seminariach organizowanych przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, które jest najstarszą i największą organizacją skupiającą środowisko księgowych, finansistów oraz naukową kadrę wyższych uczelni.

            Posiadamy praktyczną wiedzę z zakresu dofinansowań do wynagrodzeń osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, specjalizujemy się w rozliczeniach z PFRON. Przeprowadzamy również szkolenia z wiedzy o dofinansowaniach do wynagrodzeń osób z niepełnosprawnością,  Ze względu na dużą lukę informacyjną na rynku pracy związaną z tematem niepełnosprawności poprzez swoją działalność pragniemy rozpropagować wiedzę z instrumentów dofinansowań oraz obalić mit o tym, iż niepełnosprawny pracownik to tylko problem.

            Spotkania z klientem odbywają się w siedzibie naszego biura lub też w siedzibie klienta.

W ramach podpisanych umów zapewniamy dostęp do indywidualnego  logowania w panelu klienta, w którym przedsiębiorca ma dostęp do dokumentów przez 24 godziny na dobę.

            W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do wysyłania wiadomości e-mail lub do kontaktu telefonicznego.

 

 

 

Oferta

Oferujemy kompleksowe usługi księgowe, które obejmują:

Prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów

 • Prowadzenie ewidencji sprzedaży i zakupów dla potrzeb podatku VAT
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, naliczanie amortyzacji
 • Prowadzenie ewidencji przebiegu samochodu
 • Obliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy
 • Sporządzanie deklaracji VAT
 • Obsługę w zakresie ZUS
 • obsługę kadrowo-płacową pracowników

Prowadzenie ksiąg handlowych

 • Opracowywanie zakładowego planu kont i polityki rachunkowości
 • Prowadzenie rejestrów na potrzeby rozliczeń podatku VAT
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, naliczanie amortyzacji
 • Prowadzenie ewidencji VAT
 • Dokonywanie rozliczeń w zakresie podatku VAT, CIT i PIT
 • Sporządzane sprawozdań finansowych
 • Monitorowanie poziomu należności
 • Przygotowywanie raportów pomocnych w zarządzaniu firmą zgodnie z potrzebami Klienta

Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych

 • Sporządzanie umów o pracę, zlecenia, o dzieło na podstawie uzyskanych informacji
 • Sporządzanie list płac, rachunków do umów cywilnoprawnych
 • Prowadzenie akt osobowych pracowników
 • Prowadzenie imiennych kart wynagrodzeń pracownika
 • Prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników, dokumentacji urlopowej
 • Sporządzanie deklaracji na potrzeby ZUS
 • Sporządzanie zeznań rocznych pracowników
 • Sporządzanie zaświadczeń o wynagrodzeniu i zatrudnieniu dla pracowników
 • Obliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
 • Sporządzanie elektronicznych deklaracji PFRON
 • Rekrutacja pracowników z orzeczonym stopniem niepełnosprawności

Prowadzenie rozliczeń z PFRON

 • Sporządzanie wniosków rejestracyjnych do PFRON
 • Sporządzanie wniosków o dofinansowanie do miesięcznego wynagrodzenia pracowników z orzeczonym stopniem niepełnosprawności
 • Obsługa platformy elektronicznej w imieniu pracodawcy – System Obsługi Dofinansowań i Rozliczeń oraz platformy e-pfron

 

Pracownik z orzeczonym stopniem niepełnosprawności

 • Rekrutacja pracownika przy współpracy ze Stowarzyszeniem Centrum Integracja w Katowicach
 • Organizowanie szkoleń dla pracodawców z wiedzy instrumentów rynku dofinasowań do wynagrodzeń
 • Obliczanie ulgi rehabilitacyjnej dla osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności

Cennik

Wysokość miesięcznej stawki za świadczone usługi ustalamy indywidualnie, w drodze negocjacji z Klientem. Na cenę usługi ma w szczególności wpływ rodzaj prowadzonej działalności, ilość dokumentów księgowych, liczba zatrudnionych pracowników oraz usługi dodatkowe.

 

Proponowane poniżej ceny netto mają charakter orientacyjny i kształtują się następująco:

 

Księga przychodów i rozchodów + ewidencja VAT od 150 zł
Księga przychodów i rozchodów bez ewidencji VAT  od 150 zł
Księgi rachunkowe od 800 zł
Karta podatkowa od 100 zł
Ryczałt ewidencjonowany od 150 zł
Kadry i płace oraz obsługa ZUS od 45zł/osobę
Rejestracje i zmiany w urzędach 50 zł

 

Rozliczenie dofinansowania do miesięcznego wynagrodzenia osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności

 

od 90 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panel klienta

 
Dzięki naszemu oprogramowaniu przedsiębiorca ma  możliwość poboru dokumentów  generowanych przez biuro na potrzeby klienta  w każdym dniu o każdej porze niezależnie od tego czy nasze biuro jest otwarte. O każdym pliku dodanym do panelu klienta wysyłamy informację  na  adres mailowy. Pliki  można  przeszukiwać wg. kategorii lub miesięcy.

Wszelkie uwagi dotyczące działania panelu klienta prosimy zgłaszać do naszego biura osobiście, telefonicznie lub mailowo

W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do wysyłania wiadomości e-mail lub do kontaktu telefonicznego. Kliknij tutaj, aby zalogować się do panelu klienta.

Kontakt

Gdzie nas znaleźć? Więcej informacji Napisz do nas

 Adres:
Biuro Rachunkowe SODIR spółka cywilna
Aleja Walentego Roździeńskiego 188a pokój 119 I piętro
40-203 Katowice
NIP: 9542773163
tel. (32) 353-22-21
biuro@sodir.eu

Agata Dworak
adworak@sodir.eu
tel.733 539 024

Izabela Mazurkiewicz
imazurkiewicz@sodir.eu
tel.661 322 074