Rozliczenia PFRON

Oprócz rozliczeń podatkowo- księgowych  oferujemy usługi  w zakresie: udzielania konsultacji  podmiotom gospodarczym celem  zatrudnienia osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.

            Pomagamy  w rekrutacji osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności wraz z przygotowaniem dokumentacji wniosku o  comiesięczną refundację kosztów zatrudnienia pracownika niepełnosprawnego.

Poprzez zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych można obniżyć  wpłaty na PFRON lub  zupełnie je zlikwidować.

            Celem poprawy pozycji osób niepełnosprawnych na rynku pracy aktywnie współpracujemy ze Stowarzyszeniem  Centrum Integracja w Katowicach, za ich pośrednictwem pomagamy odnaleźć pracownika z orzeczonym stopniem niepełnosprawności w ramach dostępnych przez Centrum projektów. Poprzez działalność stowarzyszenia i towarzyszącym kampaniom medialnym wzrasta pośród przedsiębiorców świadomość związana z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych . Pracodawcy, którzy zdecydują się zatrudnić osobę z orzeczonym stopniem niepełnosprawności zyskają pracownika lojalnego, pracowitego i oddanego swojej pracy a tym samym zyskają dofinansowanie do miesięcznego wynagrodzenia tego pracownia. Kompleksowo pomożemy pokonać drogę formalną związaną z otrzymaniem dofinansowania i comiesięczną refundację kosztów płacy. Na bieżąco mamy dostęp do nowinek, warsztatów oraz szkoleń związanych z tematem niepełnosprawności.

Wielokrotnie za zaproszenie Centrum Integracji oraz ZUS pełniłyśmy rolę prelegentów na konferencjach związanych z tematem niepełnosprawności

Zapraszamy do kontaktu celem uzyskania informacji o możliwości uzyskania dofinansowania i nawiązania współpracy.