Rozliczenia podatków

W ramach podpisanych umów o stałą obsługę księgową dokonujemy obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy, miesięcznych zaliczek na poczet podatku od wynagrodzeń oraz miesięcznych rozliczeń podatku VAT. Dzięki stosownym pełnomocnictwom wysyłamy deklaracje drogą elektroniczną a przedsiębiorcy otrzymują  informacje o wysokości obliczonego zobowiązania.

PIT 

Szybkie rozliczanie na podstawie przesłanych lub dostarczonych dokumentów.

Na prośbę klienta rozliczenia wysyłamy elektronicznie do Urzędu Skarbowego.

Koszt usługi od 50 zł brutto.